FAHRİ ÜYE

 

 

MADDE 11

 Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan dernekte bulunmasından gurur ve sevinç duyulacak olanlar ile tokatlılara sevgi ve sempati gösterenler, yukarıdaki usule göre yönetim kurulu kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilirler. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek toplantılarının oya iştirak etmeksizin katılabilir ve görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

 

ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL

 

MADDE 12

Tüzüğün 10 ve 11. Maddelerinde öngörülen şartları taşıyan üyelik başvurusuna, yönetim kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin sonucunu veya reddi şeklindeki kararda gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

 


MADDE 13

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyen üyeler ayrılma isteğini belirttikleri tarihe kadar derneğe olan aidat borçlarını ödemekle mükelleftirler. Dernek üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler, en az 15 gün öncesinden dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına istifa dilekçelerini vermek mecburiyetindedirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

 

MADDE 14

Dernek üyeliğinden çıkarılmak istenen şahıslarda aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

A- Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak

B- Dernek Tüzüğüne Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun  kararlarına    aykırı hareket etmiş olmak

C- Üye aidatını 6 ay üst üste ödememek ve Yönetim Kurulunun iki kez yazılı veya şifahi olmak üzere  taleplerine rağmen ödememekte ısrar etmek

D- Tüzüğün  10. Ve 11.  Maddesindeki yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak

E- Aidat borcunu  ödemeyen Genel Kurul toplantılarına katılamaz. Söz  oy ve seçilme haklarını kaybederler. Aynı durumun iki yıl devamı ile üyelik kendiliğinden düşer.  Bu üyelerin kayıtları Yönetim Kurulunca  resmen silinir.

 

ÜYELİK HAKKI

 

 

MADDE 15

 Üyelik haklarının kullanılmasında, eşitlik ilkesi caridir. Dernek üyelerinin adedi tehdit edilemez. Bu itibarla üyelik vasfına ve 10. Maddedeki yazılı özelliklere haiz herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin  Genel Kurulda yalnız bir hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer üye aracılığı ile de kullanabilir. Bu şekilde bir üye en çok 10 üyeyi temsil edebilir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

 

MADDE 16

 Derneğin dört çeşit organı vardır.


A- GENEL KURUL
B- YÖNETİM KURULU
C- DENETLEME KURULU
D- HAYSİYET DİVANI
E- DANIŞMA MECLİSİ
F- KADINLAR KOMİTESİ

 

GENEL KURUL

 

 

MADDE 17

 Genel Kurul derneğe kayıtlı ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan Asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Genel Kurul 3 YILDA BİR Mayıs AYINDA olağan veya dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya Genel Kurula katılma haklarına sahip dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Mahalli Sulh Hukuk Hâkimine müracaatla, duruşma ile üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

 

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAGIRI ŞEKLİ

 

 

MADDE 18

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15(on beş) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete de ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı  arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, yer ve saati ile gündemi toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce Mahalli Mülki Amirliğine bildirilir. Toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de bu bildirime eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı  ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç 2 (iki) AY içinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkralar uygulanır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

 

 

MADDE 19

 Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yapılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI


 

MADDE 20

Genel kurul,  dernek tüzüğüne göre  Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olmaz.

 

Kimler Sitede

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün30
mod_vvisit_counterDün50
mod_vvisit_counterBu Hafta247
mod_vvisit_counterBu Ay599
mod_vvisit_counterTüm Ziyaretler181939
GÜNCEL HABER -

 

       KIŞLA KÖYLERİ YÖNETİM KURULU

28 Mayıs 2011 Cumartesi günü gerçekleştirilen Köy gezisi ve Piknik şölenine katkıda bulunan Tokat Millet Vekillerine,Zile Kaymakamlığına,Garnizon Komutanlığına,Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin'e,Zile Belediyesine,Tokat Zile Dernekler Federasyonuna,Köy Muhtarlarına,Hemşerilerimize ve üyelerimize,Doyumsuz sesleriyle İsmail URAL ve Mehmet BALABAN'a ve Folklör ekibine teşekkür ediyoruz.

 24 nisan 2011 Pazar günü saat 14:15 te KIŞLA KÖYLERİ-ACIPINAR karşılaşması Karadeniz Spor Tesislerinde oynanacaktır.Tüm üyelerimiz davetlidir.

Tokat Zile Dernekler Federasyonu'un 8. kez düzenlemiş olduğu Futbol turnuvasındaki Guruplarda değişikliğe gidmiştir.Saha şartları ve Takımların yoğun olması nedeniyle bir gurup daha oluşturulmuştur. E Gurubu Karacaören,Savcuköy,B.Karayün,Çayır ve Yaylakent olarak belirlenmiştir.

 Tokat Zile Dernekler Federasyonu'un 8. kez düzenlemiş olduğu Futbol Turnuvası Kuraları sonucu KIŞLA KÖYLERİ  D Gururbunda Emirdolu,Emirören,Akçakeçili, Çayır,Acıpınar ve Karcaören ile eşleşmiştir. 

 

Kışla Köyleri Yönetim Kurulu olarak Futbol Turnuvasına katılan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Federasyonumuza ve Zilelilere yakışacak bir turnuva olmasını temenni ediyoruz.

 

Kışla Köyleri Yönetim Kurulu

Aramızdan ayrılan ELİF ONUŞ'un ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Kışla Köyleri Yönetim Kurulu 

Aramızdan ayrılan ABDULLAH KORKMAZ'ın ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sitemiz Facebook'ta

Hava Durumu

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?